www.vilsonovo.net
Naslovna Pisma Foto-album Gdje su Stare i nove priče Adresar Naš rječnik Urednik
Untitled Document
Novosti vilsonovo.net
Od otvaranja web stranice vilsonovo.net svakodnevno smo radili na poboljšanju izgleda i funkcionalnosti sajta kako bi bio lakši za praćenje i uključivanje raje zainteresovane za saradnju.

Tako smo prihvatili prijedlog da povećamo veličinu svih slova na stranici, a zatim radi lakšeg snalaženja pri traženju imena ili pojmova ugradili smo u Ko su i gdje su mogućnost za pretragu podataka, kao i kod Adresara. Sada je takođe moguće uz Priču poslati vise (do pet) fotografija kao i uz Pisma. Za mlađu raju otvorili smo rubrike Mlađa raja (druga generacije), Ko su i gdje su a i poseban e-mail Adresar. Tu su i foto-albumi Mlađa raja nekad i Mlađa raja danas.

Ovom prilikom želim posebno da se obratim djeci naše raje, bez obzira kada i gdje su rođeni, da se predstave na sajtu, kako fotografijama tako i svojim pričama. Očekujem da se zajedno sa roditeljima uključe u popunjavanje ovog digitalnog spomenara. Znamo da većina djece naše raje imaju PC, digitalne aparate i druge savremene uređaje i da će biti jednostavno ostvariti kontakt sa vilsonovo.net.

Vjerujem da će vas interesovati i statistika o posjećenosti pojedinih dijelova vilsonova.net. Za ovih dvadeset dana najviše su posjećeni foto-albumi Raja danas (2220 puta) i Raja nekad (1727 puta), ostali albumi su otvarani manje od hiljadu puta. Drugi albumi se sporije pune i nema promjena koje bi izazivale veći interes. Očekujem više saradnje oko popunjavanja Albuma Novi gradovi, novi kvartovi. Dovoljno je malo dobre volje, napraviti dva tri snimka grada ili kvarta i da nam na taj način predstavite mjesto gdje sada živite. Unaprijed se u ime posjetilaca sajta zahvaljujem na angažovanju.
 
2008-02-29  
 
Ukoliko imaš problema pri korištenju vilsonovo.net javi se na e-mail

Kontakt

Urednik Hasan Pašović:


© vilsonovo.net - Design by "Biser" webtim 2008